image

Salam perjuangan.

ASAS PENGURUSAN YANG MUNAZZAMAH Sistem pengurusan yang tersusun rapi perlu berasaskan kepada pe kepimpinan yang berstrategik dan mampu memandu ahli kepada m jamaah. Di antara asas-asas pengurusan organisasi berstrategik ter 1. Menentu dan menjelaskan misi jamaah kepada anggota dan buk anggota 2. Sentiasa membuat analisis mengenai kekuatan dan kekurangan d jamaah serta menilai peluang-peluang dan ancaman luaran jamaah 3. Menjelaskan objektif yang hendak dicapai 4. Membentuk strategi 5. Pelan tindakan Sebelum asas-asas di atas dibahas, terdapat beberapa faktor yang dijelaskan kerana ia boleh dianggap sebagai teras kepada pengurus strategik. Di antaranya: a) Kefahaman, b) Komunikasi, c) Komitmen. Ketiga-tiga faktor adalah initpati kepada pengurusan strategik. Terle dahulu ahli dan pimpinan jamaah mesti dijelaskan akan keperluan pengurusan berstrategik. Ini adalah penting untuk mengelakkan sal dan kurang minat bekerja atau lembab bekerja. Selagi mereka tidak memahami kenapa kita perlu kepada urusan pentadbiran yang kem mempunyai matlamat tersendiri, selagi itulah kita akan terdengar m masalah yang berkaitan dengannya. Justeru itu komunikasi adalah untuk menyebarkan dan menjelaskan kenapa pengurusan berstrate diperlukan oleh jamaah. Komunikasi dua hala adalah paling sesuai diamalkan. Hasil daripada kefahaman kepada pengurusan tersebut dibantu oleh sistem komunikasi yang berterusan, maka aspek komi untuk melaksanakan kerja akan tinggi dan sentiasa terarah kepada jamaah.

Advertisement